Det er nemt at skifte A-kasse, hvis man vil. Der kan være forskellige grunde til at skifte, men de mest normale er at man finder en som er billigere. Der er nemlig ikke forskel på hvad man kan få i dagpenge, da det er staten der fastsætter beløbets størrelse. Der kan derimod være stor forskel på hvad medlemskabet af en A-kasse koster. En anden grund kan være at får arbejde uden for ens hidtidige A-kasses faglige område og ens nye arbejdsplads er samlet i en fagforening, som har en A-kasse tilknyttet. Man kan ikke blive tvunget til at skifte af arbejdsgiveren, men man kan alligevel føle en form for pres, som kan få en til at skifte A-kasse. Man kan enten overflyttes til en a-kasse, hvis faglige område omfatter det nye arbejde, eller til en tværfaglig a-kasse, som er blevet mere og mere populære de senere år. Hvis man begynder at drive en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal man overflyttes til en A-kasse, for selvstændige erhvervsdrivende.

Når man skifter A-kasse, får man de samme rettigheder til dagpenge og efterløn som man havde i sin tidligere a-kasse. Når man skifter A-kasse er det den nye a-kasse som ordner alt det praktiske. Det vil sige at man ikke engang behøver meddele den nuværende A-kasse at man ønsker at skifte væk fra dem. Man skal blot meddele den nye A-kasse navnet på sin nuværende A-kasse. Man kan tilmelde sig en ny A-kasse ved at ringe til dem eller sende dem en E-mail eller et brev. Skiftet træder i kraft den dag den nye A-kasse modtager ansøgningen. Oftest vil man dog blive tilbudt at skiftet sker ved udgangen af en måned eller en betalingsperiode, da det er nemmest for alle partner inkl. sig selv. Hvis man er ledig, kan man tidligst blive overflyttet med en måneds varsel. Hvis man betaler efterlønsbidrag i sin nuværende a-kasse, skal den nye A-kasse efter reglerne også opkræve efterlønsbidrag. man kan dog fravælge det, ved at meddele det i ansøgningen.

Hvis man på samme tid som man er medlem af en A-kasse, gennemfører en erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til optagelse som nyuddannet, kan man på visse betingelser opnå dimittendrettigheder. Det vil sige rettigheder som nyuddannet i forbindelse med overflytning. Der er dog den betingelse, at man søger om overflytning, senest 2 uger efter man har afsluttet sin uddannelse.

Hos A-kasse Eksperten kan du skifte til den a-kasse, du ønsker