Hvis man er medlem af en A-kasse, kan man trække beløbet fra i SKAT. Med hensyn til skattemæssigt fradrag af indbetaling til A-kasse, bliver kontingent automatisk påført på årsopgørelsen. Man skal dog selv ændre forskudsopgørelsen, når man begynder at betale til en A-kasse. Dette kan gøres på Tast Selv på SKAT hjemmeside. Hvis man ikke har prøvet det før, kan man læse en Tast Selv guide på hjemmesiden og derefter er det meget nemt at indberette. Udover selve kontingentet til A-kassen, er der flere andre ting, som man kan trække fra på årsopgørelsen, som f.eks. bidrag til efterløns- og fleksydelsesordning. Alle A-kasser har indberetningspligt, som betyder at de skal oplyse SKAT om det fradragsberettigede kontingent man tidligere har betalt. Den seneste ændring i forhold til SKAT, er at lønmodtagere, arbejdsløse, efterlønsmodtagere samt modtagere af fleksydelse fra 2011 kan fratrække højst 3.000 kr til A-kasse. Man kan også læse mere om fradrag under ligningsmæssige fradrag på SKAT hjemmeside, hvor der også står alt andet information om A-kasse fradrag.