Det er de danske politikere, som laver lovgivningen for A-kasserne og det er arbejdsmarkedsstyrelsen, som står for det overordnede ansvar for at reglerne om arbejdsløshedsdagpenge følges. Det er også arbejdsmarkedsstyrelsen som står for reglerne for kontanthjælp, som er inde for det samme område.

Det er dog A-kasserne selv, som administrerer alle reglerne, så hvis man har behov for vejledning eller spørgsmål om f.eks. hvordan man skal udfylde blanketter, skal man altid henvende sig til sin A-kasse. Efter lov om arbejdsløshedsforsikring er det også A-kassen, der har pligt til at vejlede deres medlemmer om deres rettigheder og pligter.

Hvis man vil klage over A-kassernes afgørelser eller vejledning, skal man henvende sig til arbejdsskadestyrelsen. Her behandles klager over A-kassernes afgørelser og de vejleder også borgere om reglerne inden for arbejdsløshedsforsikringen. Dette forgår i Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, hvor man enten kan ringe til eller sende et brev eller E-mail.

Øvrige regler og lovforslag om arbejdsløshedsdagpenge samt blanketter, udarbejdes af arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er derimod pensionsstyrelsen som udarbejder lovforslag samt blanketter om efterløn og ferieloven. Arbejdsmarkedsstyrelsen har kontorer på Holmens Kanal 20 i København K og kan kontaktes på telefon: 35288415 samt E-mail: [email protected]

Inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er det pensionsstyrelsen, som fører tilsyn med A-kassernes administration af arbejdsløshedsforsikringen. Det er også pensionstyrelsen som behandler eventuelle klager over A-kassernes afgørelser om A-forsikring. De kan også vejlede A-kasserne og borgere om reglerne. Pensionsstyrelsen kan kontaktes på E-mail: [email protected] samt på telefon: 33955000.

A-kasse lovgivningen er ikke nem at finde ud af for private og man skal sætte sig grundigt ind i reglerne, for at kunne forstå dem alle. Lovgivningen indbefatter regler om dagpenge, efterløn, ferie, barsel, orlov, uddannelse og lønsikring samt meget andet. De enkelte regler kan være forskellige fra A-kasse til A-kasse, da det kun er enkelte af reglerne som bestemmes af staten. En ting som dog er ens hos alle A-kasser er dagpengebeløbet samt tiden man skal være medlem af en A-kasse for at modtage disse dagpenge. Staten kræver medlemskab i mindst et år i træk, for at man kan modtage dagpenge og dagpengebeløbet er det samme, uanset hvilken A-kasse man er medlem af. Alle statsankerkendte a-kasser er nemlig underlagt den samme lovgivning, og staten giver økonomisk garanti til medlemmerne, så det er umuligt at en A-kasse går konkurs og man mister sin opsparing. Man kan frit skifte A-kasse uden at miste sin anncinitet.

Du kan her læse om den nye lov for ledige - og hvorfor den netop er vigtig for dig