Mange tror, at man bare kan få hjælp hos kommunen, hvis man bliver ledig og ikke har ret til dagpenge. Men det er ikke alle, som kan få kontanthjælp. Der er stor forskel på dagpenge og kontanthjælp og især mange unge laver den fejl ikke at blive medlem af en A-kasse, når de starter med at arbejde.

Det er ikke nemt at komme på kontanthjælp, da der er stramme regler for hvem og hvornår man kan modtage kontanthjælp. Kontanthjælp gives grundlæggende til folk, som har behov for hjælp, med det krav at man skal stå til rådighed for arbejdsmarked samt ikke have en formue. Hvis man har en bil, et hus eller en ejer eller andelslejlighed, som er mere end 10.000 kr. værd, er man ikke berettiget få kontanthjælp. Det samme er gældende, hvis man er gift eller er samboende med sin kæreste, som tjener penge. Hvis ens ægtefælle tjener mere om måneden, end hvad der svarer til dobbelt kontanthjælp, kan man ikke få kontanthjælp og hvis man er gift, er grænsen på 20.000 kroner for fælles formue. Med i formuen regnes selv mindre ting som værdipapirer. Hvis man ejer noget, kræver kommunen at man skal sælge det man har, så man kan forsørge sig selv. Først når de penge er brugt, kan man modtage kontanthjælp. Er det fast ejendom, som man ikke kan sælge, skal man optage lån og forsørge sig ved hjælp af lånet. Beløbet man får udbetalt i kontanthjælp afhænger af ens alder, bopælstatus og om man er forsøger. Man kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen.

Dagpenge er en derimod en form for forsikring, som man har hos sin A-kasse. Dermed optjener man ret til dagpenge, som bliver udbetalt, hvis man bliver arbejdsløs. Her skal man også være til rådighed for arbejdsmarked samt være aktiv jobsøgende. Det udbetalte beløb afhænger af ens tidligere løn. Man kan maksimalt modtage dagpenge i 2 år, hvorefter man skal søge om kontanthjælp. Den helt store fordel ved dagpenge, er at man kan få dem selvom man ar bil og hus eller ens kone har arbejde. Selv en millionær kan modtage dagpenge, hvis man er medlem af en A-kasse. Den største forskel på kontanthjælp og dagpenge er at kommunen kan beslutte, at man skal betale sin kontanthjælp tilbage. De skal dog oplyse om årsagen, og man skal underskrive en tilbagebetalingserklæring. Dagpenge kan man aldrig blive krævet at betale tilbage, da det er en forsikring, man selv har betalt til gennem A-kassen.

Derudover kan der være stor forskel på det beløb man får i dagpenge og på kontanthjælp. Hvis man f.eks. er nyuddannet og i starten er 20erne, vil man få omkring 7.000 kr. mindre om måneden på kontanthjælp. Både dagpengesatserne og kontanthjælpssatserne er bestemt af folketinget. Kontanthjælpen for forsørgere er ca. 12.500 kroner om måneden. Hvis man ikke har hjemmeboende børn, får man omkring 9.500 kroner, og hvis man er under 25 år, får man kun lidt over 6000 kroner.