Kategori: A-kasser

CA a-kasse

CA a-kasse er en landsdækkende a-kasse inden for salg, marketing, business, ledelse og økonomi. Næsten alle a-kassens medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en erhvervsøkonomisk uddannelse fra universiteter, handelshøjskoler og handelsakademier. Den ensartede medlemsgruppe gør det muligt for CA at koncentrere sin rådgivning og services til medlemmernes behov og arbejdsmarked. Udover dagpenge og […]

HK / Danmarks A-kasse

HK/Danmarks A-kasse er en fagligt afgrænset a-kasse for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. A-kassens faglige område er handels- og kontorfaget. For at blive optaget som medlem, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du have en uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen, hvis du havde været lønmodtager. Hvis du mister dit arbejde, modtager du dagpenge […]

Ledernes A-kasse

Ledernes A-kasse er for både lønmodtagere og selvstændige og er blandt Danmarks største. A-kassen retter sig specielt mod medlemmerne af Ledernes Hovedorganisation og Dansk Formandsforening. A-kassens speciale er de medlemsgrupper, som består af ledere eller særligt betroede medarbejdere, dvs. dig som i forhold til de øvrige medarbejdere på arbejdspladsen har en overordnet stilling og repræsenterer […]

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse – BFA

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse blev dannet den 1. januar 2008 ved sammenlægning af Blik- og Rørarbejdernes A-kasse og Malerfagets og Maritim A-kasse. A-kassen er for Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Fiskernes Forbund. A-kassen vejleder medlemmerne under ledighed mv. og administrerer udbetalingen af en række ydelser, som dagpenge, efterløn, feriedagpenge, aktiveringsydelse og orlovsydelse. Den daglige kontakt med medlemmer […]

MA: Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for højtuddannede, uanset om du er humanistisk, samfundsfagligt eller naturvidenskabeligt uddannet. MA har stort kendskab til arbejdsmarkedet og holder øje med bevægelser og jobs inden for MAs faglige område. Det betyder en målrettet og kompetent rådgivning til medlemmerne. MA arbejder løbende på at tilpasse tilbud og service til medlemmernes behov. […]

Lærernes A-kasse – DLF-A

Lærernes a-kasse har eksisteret siden 1985 og er den landsdækkende a-kasse for lærere i folkeskolen, lærere ved de Frie Grundskoler, efterskolerne, på AMU-centre, Produktionshøjskoler, institutioner for specialundervisning for voksne og formidlerne og Voksen- og ungdomsundervisere. Lærernes a-kasse tilbyder dig først og fremmest en forsikringsordning, hvor du som medlem er sikret økonomisk, hvis du bliver ledig. […]

Min A-kasse (tidl. Arbejdsløshedskassen STA)

Som medlem i Arbejdsløshedskassen STA er du sikret økonomisk dækning, hvis du skulle miste dit arbejde. STA tilbyder desuden sine medlemmer en række serviceydelser i forbindelse med ledighed, som f.eks. et vejledningsforløb bestående af en gennemgang at dit CV, information om de regler, som gælder, når man er arbejdsledig, orientering om Jobcentret, dine muligheder for […]

AAK: Akademikernes a-kasse

Akademikernes a-kasse er a-kassen for dig, der har en akademisk uddannelse inden for økonomi, samfundsfag, jura, psykologi, arkitektur m.v. AAK har medlemmer fra 20 forskellige faggrupper. I AAK sættes medlemmerne i centrum, og der lægges stor vægt på den personlige kontakt. Visionen er at give a-kassens medlemmer en målrettet, korrekt, relevant og letforståelig information. Der […]

FRIE Funktionærer A-kasse – FFA

FRIE Funktionærers A-kasse blev stiftet i 1961 og er en statsanerkendt, tværfaglig a-kasse for alle lønmodtagere. For at blive medlem skal du enten være i arbejde, nyuddannet eller i gang med et praktisk uddannelsesforløb. Er du medlem af en anden a-kasse, kan du bliver overflyttet til FFA og bevare alle dine medlemsrettigheder, herunder medlemsanciennitet og […]

DANA

DANA er de selvstændiges a-kasse. A-kassen sikrer bl.a. selvstændige dagpenge og efterløn. Der arbejdes ud fra et værdikoncept med det enkelte medlem i centrum. I a-kassen siger man, at det skal være en FEST, at være medlem af DANA, hvor FEST står for Fornyelse, Engagement, Smidighed og Tillid. Medlemskab i DANA giver dig en tryghed, […]

Fagligt Fælles Forbunds a-kasse – 3FA

For at blive medlem af Fagligt Fælles Forbunds a-kasse skal du være mellem 18 og 63 år, bo og opholde dig i Danmark og have lønarbejde. Du kan blive optaget i a-kassen som fuldtids- eller deltidsforsikret. Du har ret til dagpenge ved arbejdsløshed, når du har været medlem i 1 år. Du kan desuden blive […]

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse – FTF-A

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse blev oprettet i 1976 som en fagligt afgrænset og partipolitisk neutral a-kasse. Både lønmodtagere og selvstændige kan blive medlem. FTF-A udbetaler dagpenge og andre ydelser og hjælper ledige med at komme i arbejde igen gennem målrettet vejledning og rådgivning. Gennem samarbejdet med de faglige organisationer, der er tilknyttet FTF-A, har a-kassens […]

ASE

ASE blev stiftet i 1976 som en a-kasse for selvstændige og fik 1. januar 1977 statsanerkendelse. Efter Folketingets vedtagelse af en lov om tværfaglige a-kasser som betød, at alle frit kunne vælge a-kasse, blev ASE i 2002 en tværfaglig a-kasse og optager både selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere. Siden starten er ASE vokset til at være […]

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (tidl. Journalisternes Arbejdsløshedskasse)

Journalisternes Arbejdsløshedskasse (A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog) er for både lønmodtagere, nyuddannede og selvstændige. A-kassens speciale er medlemsgrupper indenfor medie- og kommunikations- branchen. Optagelse som nyuddannet kan ske, efter at du har gennemført en faglig uddannelse af mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed, forudsat at uddannelsen giver erhvervskompetence inden for a-kassens faglige […]

FOAs a-kasse

FOAs a-kasse er centralt ledet og har 41 lokale a-kasser. A-kassen har til formål at sikre medlemmerne økonomisk i forbindelse med arbejdsløshed, efterløn og forskellige andre ordninger, som a-kasserne administrerer. Derudover kan a-kassen rådgive og vejlede medlemmerne inden for en række områder. Alle, der arbejder under en FOA-overenskomst, kan blive optaget som nyt medlem. Bliver […]

Det Faglige Hus (tidl. Danske Lønmodtageres A-kasse)

Danske Lønmodtageres A-kasse startede i 2002 som en del af Det Faglige Hus, en paraplyorganisation bestående af en række fagforeninger, vikarbureau og forening for selvstændige. Alle lønmodtagere og selvstøndige erhvervsdrivende kan optages som medlemmer i den statsanerkendte og upolitiske a-kasse. Som medlem af a-kassen har du ret til de samme ydelser som i andre a-kasser. […]

BUPL-A: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse er a-kasse for pædagoger og klubfolk inden for daginstitutions- og klubområdet. De store kerneydelser i BUPL-A er udbetaling af ydelser, vejledning og fokus på at få ledige i job igen. I a-kassen prioriteres individuel vejledning af medlemmerne meget højt. BUPL-A har 10 lokale a-kassekontorer og et hovedkontor i København. På […]

Dansk Metals A-kasse

Dansk Metals A-kasse er en ikke-tværfaglig a-kasse for medlemmer med mekanisk, teknisk, elektronisk og informationsteknologisk forståelse. A-kassen har intenst fokus på at få ledige medlemmer i arbejde til fordel for dig som medlem og for virksomhederne. Dansk Metals A-kasse har hovedsageligt medlemmer fra det private erhvervsliv men også fra den offentlige sektor. Medarbejderne i a-kassen […]

El-fagets Arbejdsløshedskasse – EL-A

El-fagets Arbejdsløshedskasse er til for medlemmer af Dansk El-Forbund. Som medlem af El-fagets Arbejdsløshedskasse er du sikret økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed, ligesom du har mulighed for at kunne modtage andre ydelser, som efterløn, aktiveringsydelse mv. Udover at udbetale ydelser til ledige, administrerer a-kassen andre ydelser, som Statens Voksen Uddannelsesstøtte, orlov til børnepasning og uddannelsesgodtgørelse. […]

Business Danmarks A-kasse

Business Danmarks A-kasse er for dig som arbejder business to business med salg, marketing eller rådgivning. A-kassen optager både lønmodtagere og selvstændige. Som medlem af Business Danmarks A-kasse er du sikret både dagpenge og rådgivning, hvis du mister dit job. A-kassens medarbejderne ved alt om dine vilkår og kan derfor give dig den bedste vejledning […]

DSA: Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

DSA er a-kasse for medlemmer, som hører under forbundene Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Foreningen af Radiografer i Danmark og Jordemoderforeningen. A-kassen administrerer dagpenge under ledighed, efterløn og forskellige former for orlov. DSA har fokus på at få ledige medlemmer hurtigt i arbejde. Derfor prioriteres aktiv jobformidling højt. Du får rådgivning af sundhedsfagligt […]

NNF – Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundets a-kasse

Som medlem af NNFs a-kasse får du udbetalt dagpenge, hvis du mister dit arbejde. Samtidig er en række professionelle medarbejdere klar til at guide dig gennem arbejdsløshedssystemet, svare på spørgsmål og hjælpe dig med kurser, uddannelse, jobsøgning mv. Du kan blive optaget i NNF, hvis du har arbejde eller er under uddannelse inden for følgende […]

TAK: Teknikernes Arbejdsløshedskasse

Som medlem af Teknikernes Arbejdsløshedskasse kan du få dagpenge, hvis du mister dit job, eller når du dimitterer fra din uddannelse. Du kan også vælge at betale til efterlønsordningen via a-kassen, så du har mulighed for at få efterløn senere i livet. I tilfælde af ledighed kan a-kassen hjælpe dig med at finde et nyt […]

It-fagets og Merkonomernes a-kasse – IMA

PROSA, det eneste fagforbund udelukkende for it-professionelle, har en egen statsanerkendt a-kasse, IMA. A-kassen er en forsikring mod arbejdsløshed, men derudover betyder den centrale placering af a-kassen i PROSA, at a-kassens medarbejderne er i daglig kontakt med de faglige sekretærer. Dermed kan viden og erfaring om a-kasse spørgsmål og juridiske spørgsmål om arbejdsforhold udveksles frit […]

IAK: Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

IAK er en a-kasse for primært ingeniører og maskinmestre. Udover udbetaling af dagpenge og administration af efterlønsordningen for a-kassens medlemmer har IAK en lang række servicetilbud, der, hvis uheldet er ude, kan hjælpe dig til at komme hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. IAKs medarbejdere tager sig med stort engagement af sagsbehandling, jobformidling, rådgivning og udvikling. Formelt […]

Socialpædagogernes A-kasse – SLA

Socialpædagogernes A-kasse er a-kassen for pædagoger med arbejde inden for Socialpædagogernes område. A-kassen sikrer dig økonomisk tryghed i form af dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. Socialpædagogernes A-kasse er den eneste statsanerkendte a-kasse, der kender det socialpædagogiske område til bunds. Hos a-kassen kan du derfor få en professionel rådgivning, når og hvis du får brug for […]

Krifa: Kristelig A-kasse

Kristelig A-kasse lægger stor vægt på service, kvalitet, konkurrencedygtig pris, lang åbningstid og ingen støtte til politiske partier eller religiøse formål. Som medlem af Kristelig A-kasse får du bl.a. mulighed for dagpenge, efterløn, orlov til børnepasning, støtte til kurser og uddannelse, professionel karriererådgivning, overblik over muligheder for job og uddannelse, effektiv hjælp til din jobsøgning […]

FS-A: Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse

Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse er en statsanerkendt a-kasse for Funktionærforbundet Serviceforbundets medlemsgrupper og for brugsuddelerne. A-kassen udbetaler dagpenge og andre ydelser og hjælper ledige med at komme i arbejde ved en målrettet vejledning og rådgivning. A-kassen er en fagligt afgrænset a-kasse. Dvs., at a-kassen har et godt og nært samarbejde med Funktionærforbundet Serviceforbundet til gavn […]

KrifaErhverv Kristelig A-kasse for Selvstændige

Kristelig A-kasse for Selvstændige blev etableret i 2002 på baggrund af loven om liberalisering vedr. tværfaglige a-kasser. Den er en del af Kristelig A-kasse, som siden 1916 har været a-kasse for lønmodtagere. Kristelig A-kasse for Selvstændige er bemandet med erfarne medarbejdere, der har selvstændig virksomhed som deres speciale. For at være forsikret i a-kassen som […]

TIB: Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse (nu en del af Faglig Fælles a-kasse (3F))

Som medlem af Træ-Industri-Bygs Arbejdsløshedskasse kan du få udbetalt dagpenge, hvis du mister dit arbejde. A-kassens medarbejdere kan desuden guide dig gennem den jungle af love og regler, der gælder for arbejdsmarkedet, og hjælpe dig med at komme i arbejde igen. A-kassen hører under Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark TIB, som er fagforbund for ansatte i […]