Karantæne fra A-kassen betyder kort sagt at man i en periode, hvor man ellers ville have ret til det, ikke får udbetalt dagpenge fra a-kassen. Der kan være mange grunde til at man får karantæne og hvad de eventuelle sanktionerne kan være.

Den mest kendte form for karantæne, er hvis man i følge a-kasselovgivningen, selv er skyld i ledighed. Det vil sige at hvis man selv har sagt op uden en gyldig grund fra sit arbejde og ikke er blevet opsagt af arbejdspladsen. Man kan også få karantæne, hvis man selv er skyld i at man er blevet afskediget. Det kan f.eks. være i tilfælde af tyveri fra arbejdspladsen. En af de få gyldige grunde til, at man kan sige sit arbejde op uden karantæne, kan være ved sygdom. Dette kræver dokumentation fra lægen. En anden grund kan være hvis ens samlever eller ægtefælle har fået fast arbejde langt fra jeres hidtidige fælles bopæl. En meget sjælden grund til gyldig opsigelse, er hvis man har fået en uforholdsmæssig lang transporttid til arbejdet, pga. den offentlige transport er blevet omlagt.

Andre grunde til karantæne, kan være hvis man har modtaget en a-kasse ydelse med urette, og derfor skal betale pengene tilbage eller hvis man har begået svig mod a-kassen. Det betyder hvis man selvforskyldt har ansvaret for, at man har fået ydelser med urette. Der kan også være tilfælde hvor man ikke selv mener at man er skyld i fejlen og det dermed ikke føler at det er en bevidst handling. I nogle af de tilfælde kan man alligevel få karantæne, hvis A-kassen mener at man burde opdage, at man har fået for meget udbetalt. Er dette et meget stort beløb, kan det ende med en politianmeldelse. Mange A-kasser har en regel som betyder, at hvis et medlem der har begået svig mod A-kassen fortryder og efterfølgende fortæller a-kassen om det, er det muligt at få rabat på karantænen for svig. I alle tilfælde skal man betale beløbet tilbage til a-kassen, som man har snydt dem for. Dette kan være et stort problem, da man i samme periode ikke modtager dagpenge, men må nøjes med kontanthjælp fra det offentlige.

Hvis man afslår et job som AF har formidlet, i den periode man er ledig og modtager dagpenge fra A-kassen, kan man også få karantæne. Grunden er at man anses for selv at være skyld i ledighed fremover. Der kan være tilfælde, hvor det er i orden at afslå et jobtilbud, hvis A-kassen mener man har en gyldig grund. Modarbejder man AF, afslår en jobplan, udebliver fra en samtale eller afslår et aktiveringstilbud kan man også få karantæne. Karantænen afvikles kun i de timer, hvor man normalt vil have haft ret til dagpenge, så man kan ikke afvikle karantæne i perioder, hvor man ikke er tilmeldt AF samt under ferie og sygdom.

Det sidste tilfælde af karantæne kan ske for uagtsomhed, hvis man ved en fejl skriver forkert på dagpengekortet. Denne karantæne er ofte meget lav i forhold til de andre overstående grunde.