En A-kasse er en statsstøttet organisation, der giver folk en forsikring mod arbejdsløshed, mod at de betaler et fast beløb hver måned. Fordelen ved at være medlem af en A-kasse, er at man ikke kommer på kontanthjælp, hvis man mister sit arbejde, men får dagpenge fra A-kassen.

Ordet A-kasse er en forkortelse af arbejdsløshedskasse, som var det mest brugte ord i gamle dage. A-kassers historie går mere end 100 år tilbage og den første statsstøttet A-kasse blev dannet i 1907. Flere år før åbnede der A-kasser, som ikke var statsstøttet, men drevet af medlemmerne alene. Det betød at der helst skulle være mange i arbejde, da der ellers ikke var penge nok til at støtte de arbejdsløse. Det problem kan ikke ske i dag, da staten går ind og hjælper, hvis der ikke er penge nok i A-kassen.

A-kassen udbetaler ikke kun dagpenge. De administrerer også flere offentlige love og regler på området, udfører flere lovbestemte opgaver, samt sørger for en række ydelser som f.eks. udbetaling af feriedagpenge, efterløn og orlovsydelse til børnepasning. I de seneste år har A-kasserne fået flere og flere opgaver fra det offentlige som vejledningssamtaler, indberetning til jobcentrene samt styrkelse af indsatsen for at bringe ledige i job. Dette er også til deres egen fordel, da de så slipper for at betaler dagpenge og i stedet for penge fra den person de skaffer nyt arbejde. A-kasserne samarbejde med fagforeninger, AF og kommunerne, med det mål at få så mange i arbejde som muligt.

De fleste A-kasser er tilknyttet en fagforening og har været det i rigtig mange år. Dette stammer fra den belgiske by Genk, som var de en første by i verden som samlede A-kasser og fagforeninger. Der er ikke mange lande som gør det på denne måde og udover Danmark og Belgien er det kun Sverige og Finland.

Dagpengene finansieres af det beløb som medlemmerne betaler via kontingentet samt via lønmodtagernes indbetaling af arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget står for ca. 75% af det samlede beløb. Selvom A-kasserne er en form for forsikring, tjener de ikke penge på aktiviteterne, i modsætning til forsikringsselskaberne. Man skal huske på at en a-kasse er en privat organisation, hvor nogle mennesker har sluttet sig sammen for at sikre sig mod arbejdsløshed og selv fastlægger service- og kvalitetsniveau. Derfor kan der være stor forskel på hvad A-kasserne har at tilbyde deres medlemmer.

Alle og enhver kan ikke åbne en A-kasse, da de skal anerkendes af staten for at kunne udbetale dagpenge og andre ydelser. De skal opfylde en række krav mht. vedtægter og organisation. Der findes ca. 30 statsanerkendte a-kasser, som er medlem af brancheorganisationen AK-Samvirke.

Det er nemt at skifte A-kasse, hvis man er utilfreds med noget. Man skal blot meddele den nye A-kasse, hvor man tidligere var medlem og så sørger de for udmeldelse. Det eneste krav for at modtage dagpenge, er at man har været medlem af en A-kasse i et år. Det har ingen betydning om det er i flere forskellige A-kasser inden for det år.

Her kan du få et overblik over alle a-kasser