Dagpenge er de penge, som man får udbetalt fra sin A-kasse, i tilfælde af man mister sit arbejde. De er kort sagt delt op i 3 forskellige beløb, også kaldet satser. For fuldtidsforsikrede, deltidsforsikrede og dimittender, som er nyudannede.

Dagpengesatserne er steget med 1,9% gældende fra 03/01-2011. De højeste dagpengesatser steg med 304 Kr. fra 16.293 Kr. til 16.597 Kr. om måneden. Regner man det ud i dage, svarer det til at for fuldtidsforsikrede er den højeste dagpengesats 766 kr. om dagen. Man regner med 5 dage på en uge i A-kassen. Dagpengesatsen for deltidsforsikrede er maksimalt 11.072 Kr. pr. måned, svarende til 511 Kr. pr. dag og for dimittender maksimalt 13.607 Kr. pr. måned, svarende til 628 kr. per dag. Det vil sige at nyuddannede får mere i dagpenge end deltidsforsikrede. Man skal blot huske at indmelde sig senest 14 dage efter, man har afsluttet sin uddannelse for at få dagpenge. Hvis man ikke overholder 14-dags reglen, mister man retten til dagpenge lige efter endt uddannelse.

Selvom man er fuldtidsforsikret, behøver man ikke få det maksimale beløb. Hvis man er på fleksibel efterløn 91 % sats, modtager man 697 Kr. pr. dag. Hvis man derimod er på fleksibel efterløn 100 % sats, modtager man det fulde beløb på 766 Kr. pr. dag. Hvis man er på fleksibel efterløn fra overgangsydelse, modtager man 628 Kr. pr. dag. For deltidsforsikrede er reglerne det samme. Fleksibel efterlønsmodtagerne på 91 % sats, modtager 465 Kr. pr. dag, fleksibel efterlønsmodtager på 100 % sats modtager 511 Kr. pr. dag og hvis man er på fleksibel efterløn fra overgangsydelse, modtager man 419
Kr. pr. dag.

Forskellen på fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede måles ved hvor meget man tjener pr. måned. Man skal tjene minimum 20.044 kr. om måneden ifølge de nye regler, for at modtage den maksimale dagpengesats. Man skal man have været medlem af en A-kasse i mindst et år for at være berettiget til udbetaling af dagpenge. Det betyder ikke noget om det er den samme A-kasse, man har været medlem af hele det år, da man frit kan skifte A-kasse og altid får overført sin anciennitet fra en A-kasse til en anden A-kasse. Da det udbetalte beløb er det samme uanset hvilken A-kasse man er medlem af, kan det godt betale sig at undersøge priserne for medlemskab hos de forskellige A-kasser, da der er stor forskel. Dagpengesatserne er fastsat af den danske stat.

Der er forskel på det beløb, man får udbetalt hver måned, da nogle måneder er 4 ugers måneder og andre er 5 ugers måneder. I 2011 er 4 måneder, hvor man modtager mere end i de resterende 8 måneder. Hvis man vil vide mere om dagpengesatser og dagpengeregler, kan man læse meget mere andre steder på denne side, hvor alle oplysninger findes.