Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse er a-kasse for pædagoger og klubfolk inden for daginstitutions- og klubområdet. De store kerneydelser i BUPL-A er udbetaling af ydelser, vejledning og fokus på at få ledige i job igen. I a-kassen prioriteres individuel vejledning af medlemmerne meget højt. BUPL-A har 10 lokale a-kassekontorer og et hovedkontor i København. På de lokale a-kassekontorer kan du få personlig vejledning om a-kasseforhold, hvad enten du er ledig eller i beskæftigelse. Målet er et tæt samarbejde mellem fagforening og a-kasse om fælles medlemmer.

Adresse:
Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse – BUPL-A
Blegdamsvej 124
2100 København Ø

Telefon: (+45) 35465000
Fax: (+45) 35465039

Website: www.bupl.dk