Barselsdagpenge er de penge, man får udbetalt, når man er på barsel. De udgør i 2011 højest 3.830 kr. pr. uge og højest 103,51 kr. pr. time. Barselsdagpengene er ment som en erstatning for tab af indtægt, når man udnytter retten til fravær i forbindelse med graviditet og efterfølende fødsel. Samme regler gælder ved adoption. Man kan ikke få normale dagpenge, når man er på barselsorlov, så det er kommunen der udbetaler barselsdagpengen. De svarer nøjagtig til det beløb, man ellers vil få udbetalt i dagpenge.

Fristen for indlevering af dagpengeblanket er 8 uger efter fødslen og den skal afleveres til Borgerservice. Hvis blanketten afleveres senere, har man først ret til dagpenge fra det tidspunkt. Når man venter barn og er ledig, skal man give sit Jobcenter besked i god tid som muligt samt kontakte social- og sundhedsforvaltningen i kommunen og mest vigtigt give A-kassen besked.

Man har mulighed for at få dagpenge allerede 4 uger før en forventet fødsel. Der er dog undtagelser, hvor man kan få dagpenge tidligere i graviditeten. Det kan være hvis man har et arbejde, der kan skade det ufødte barn eller en selv, samt hvis ens læge vurderer, at der kan være risiko for ens helbred ved sygeligt forløbende graviditet. Det kan også være hvis offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer en i at arbejde. Der er dog mange arbejdspladser som tilbyder en et arbejde, som man kan tåle, selvom man er gravid og i det tilfælde kan man så ikke få dagpenge før 4 uger før forventet fødsel.

Barselsdagpengene udbetales oftest i op til 46 uger i alt efter fødslen, men man har ret til 52 uger med barselsdagpenge. Man kan selv arrangere perioden, så den bliver mere fleksibel og her skelnes der mellem de første 14 uger og den efterfølgende periode på 32 uger.

Reglerne for faderen, giver ham ret til at modtage dagpenge i en 2 ugers sammenhængende periode, som skal afholdes inden for de første 14 uger, men han har dog mulighed for at arbejde delvist i perioden. Hvis faderen ønsker at modtage dagpenge samtidig med moderen i en længere periode i denne første 14 ugers periode, kan det godt lade sig gøre, men man skal være opmærksom på at de uger han holder ekstra barselorlov, går fra moderens barselorlov. Forældrene har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger efter de første 14 uger og ugerne kan deles mellem forældrene. Hvis man ønsker det, kan en af forældrene udskyde alt mellem 8 og 13 uger af 32 ugers perioden, til et senere tidspunkt. Her er dog den betingelse, at man holder den udskudte orlov i en sammenhængende periode inden barnet er fyldt 9 år, samt at den der skal holde orloven, er i arbejde når orloven skal afholdes.

Grunden til at man ikke får dagpenge, imens man er på barselorlov, er at man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet og det er et krav for at modtage dagpenge.