Journalisternes Arbejdsløshedskasse (A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog) er for både lønmodtagere, nyuddannede og selvstændige. A-kassens speciale er medlemsgrupper indenfor medie- og kommunikations- branchen. Optagelse som nyuddannet kan ske, efter at du har gennemført en faglig uddannelse af mindst 18 måneders eller 3 halvårlige semestres varighed, forudsat at uddannelsen giver erhvervskompetence inden for a-kassens faglige område. Optagelse som selvstændig kan ske, hvis du kan dokumentere, at du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. A-kassen sætter varetagelsen af det enkelte medlems interesser i højsædet og er en medlemsvenlig og kompetent a-kasse, hvor der udvises åbenhed og tilgængelighed.

Adresse:
Journalisternes Arbejdsløshedskasse
Gl. Strand 46
1202 København K

Telefon: (+45) 33428000

Website: www.journalistforbundet.dk