For at blive medlem af Fagligt Fælles Forbunds a-kasse skal du være mellem 18 og 63 år, bo og opholde dig i Danmark og have lønarbejde. Du kan blive optaget i a-kassen som fuldtids- eller deltidsforsikret. Du har ret til dagpenge ved arbejdsløshed, når du har været medlem i 1 år. Du kan desuden blive optaget i a-kassen, hvis du har gennemført en uddannelse inden for 3FA´s faglige område. Det er en betingelse, at din uddannelse har varet i mindst 18 måneder, og at du har søgt om at blive optaget i a-kassen senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. En måned efter uddannelsens afslutning har du ret til dagpenge. Har du været medlem af forbundet i mindst 12 måneder, kan du få udbetalt en forbundsydelse svarende til dimittendsatsen i karensmåneden.

Adresse:
Fagligt Fæles Forbunds a-kasse – 3FA
Kampmannsgade 4
1790 København V

Telefon: (+45) 70300300
Fax: (+45) 70300301

Website: forsiden.3f.dk